herkennen             erkennen             accepteren             veranderen            

coaching

Het is werken aan verandering en aan persoonlijke ontwikkeling voor een mooie toekomst.

Het is een vorm van kortdurende (5 tot 10 gesprekken) psychische hulpverlening.

Wanneer jij je meldt bij een coach, is er meestal een probleem waar je niet of moeilijk mee om kan gaan. Om er wel of beter mee om te kunnen gaan dient er iets te veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen of het kan een andere benadering van de situatie inhouden.

"Manager worden van je eigen problemen en oplossingen"

Door aandachtig en geduldig te luisteren kan ik de moeilijkheden zien vanuit jouw oogpunt en kan ik je helpen om kwesties helderder te maken. Ik zal jou niet in een bepaalde richting duwen. Ik help alleen jouw gedrag of de situatie waarin jij problemen ondervindt te onderzoeken en een gebied te vinden waar met verandering begonnen kan worden. 

Door het gesprek aan te gaan en dat je uitspreekt wat je wil veranderen zal er verandering ontstaan in je gedachten, gevoelens en gedrag. Er kan vaak op korte termijn al resultaat worden geboekt die ook op de lange termijn hun uitwerking blijven behouden.

"Om iets te bereiken wat er op dit moment nog niet is zal er een verandering in doen en denken moeten komen"

Ik gebruik een gestructureerde methodiek om goed te luisteren, door te vragen en te reflecteren. Het is gebaseerd op een open en non-confronterende karakter. 

Wat ik belangrijk vind is dat ik een MENS en niet een KLACHT begeleid.

Het is gebaseerd op conversatie en op actie door dialoog. Het is gegrondvest op gewone menselijke kwaliteiten als luisteren, sensitiviteit, integriteit, en vindingrijkheid. De mogelijke resultaten van coaching kunnen liggen op het gebied van: oplossen van het oorspronkelijke probleem, leren van nieuwe inzichten, vaardigheden of strategieën en sociale betrokkenheid. Het wordt gekenmerkt door eerlijkheid, integriteit, zorg, geloof in de waarde van het individu, dialoog, reflectie en samenwerking.

In mijn manier van werken ben ik geïnspireerd door Carl Rogers zijn ideeën en gedachten.

"Het doel: de cliënt te helpen, te worden wat hij of zij in staat is te worden, Carl Rogers"

De invloed van de Humanisten – Carl Rogers 

Humanistische Canon: Carl Rogers 

Ik wil graag meer info ontvangen


‘Om iets nieuws te leren is het vaak noodzakelijk om eerst fouten te maken.’